arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-2 universitetslektorer i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. Vid institutionen finns även ett nystartat internationellt masterprogram, Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning.

- Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen:
forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node) med ett fokus på av journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder, samt
- forskningsmiljön Geomedia (http://www.kau.se/geomedia/">http://www.kau.se/geomedia/) som fokuserar på mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser - och vice versa - med fokus på till exempel turism, vardagsliv och populärkultur.

Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.

Vi fäster stor vikt vid att du som medarbetare deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet och instititutionen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskilt stor vikt är att du har bred kunskap i medie- och kommunikationsvetenskap och erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser. Eftersom arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i såväl svenska som englska i tal och skrift, är det av särskilt stor vikt att du har goda kunskaper i dessa språk.

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som passar in i forskningsfälten för Geomedia och NODE, samt att du har dokumenterat hög kompetens inom såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka och erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Vidare lägger vi stor vikt vid att du som person är flexibel och har god samarbetsförmåga, fungerar väl i grupp men även är självständig och har god förmåga att ta egna initiativ.

Av vikt är att du är ansvarstagande, har god administrativ förmåga, ett trevligt bemötande samt att du har förmåga att hantera arbetstoppar samt parallellt pågående processer.

Det ses också som meriterande om den sökande har:
- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
- erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
- internationell erfarenhet,
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen gäller en till två tillsvidaretjänster på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

- CV/meritsammanställning med två referenspersoner,
- personligt brev,
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet,
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper,
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration,
- planer för den framtida verksamheten,
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå),
- kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas,
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.
De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD, Ange ref.nr REK2019/240.

Sista ansökningsdag: 2020-01-07

Välkommen med din ansökan!