Skrifter

Här har vi samlat skrifter som kan vara till nytta för dig som är statlig arbetsgivare. Det finns länkar till respektive skrifts beställningssida på Arbetsgivarverkets webbplats. Där kan du beställa tryckta versioner av de flesta skrifter.

Ladda ned vår skrift!

Bild: Broschyren Låt karriären lyfta!

De statliga myndigheterna erbjuder många spännande utvecklingsmöjligheter. Väljer du en karriär i staten jobbar du för Sveriges långsiktiga utveckling med samhällsnytta i fokus.

Läs mer i vår broschyr!

Läs mer

I skriften Att profilera sig som attraktiv arbetsgivare finns tips och idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs.

Let your career take off!

Bild: Broschyren Let your career take off!

The central government sector provides plenty of rewarding opportunities for personal and career development, with jobs that use your qualifications and give you responsibility.

Download or order our brochure to read more!

Studentmedarbetare i staten

Bild: Broschyren Studentmedarbetare i staten

Genom studentmedarbetaravtalet kan du som är student få möjlighet att parallellt med heltidsstudier arbeta på en statlig arbetsplats, med uppgifter som har en tydlig koppling till det du studerar.