arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utforma en aktivitetsplan

Ha alltid en aktivitetsplan – men var beredd att utveckla den.

Resultatet från nulägesanalysen ger de ingångsvärden som behövs för att formulera ett arbetsgivarerbjudande och en plattform för hur organisationen ska arbeta med medarbetarkommunikation – internt för att engagera och behålla kompetens och externt för att attrahera potentiell kompetens.

Med utgångspunkt från plattformen tar ni sedan fram en aktivitetsplan och producerar det kommunikationsmaterial som behövs för att omvandla arbetsgivarerbjudandet till konkreta insatser. Det finns en uppsjö av tänkbara kommunikationsinsatser och kanaler och det gäller att prioritera och våga välja bort.

Utvärdera både era existerande och tänkbara aktiviteter för att se om de stämmer överens med plattformen och följ noga era målgruppers preferenser om var och hur de helst vill bli kontaktade. Utmaningen är att både arbeta metodiskt och hålla sig till planen, men samtidigt även utveckla och uppdatera den beroende på vad som fungerar bäst. Vägen till framgång är att arbeta metodiskt och pragmatiskt med både analys, strategi och genomförande.