Utbildningar

Arbetsgivarverket anordnar ett antal utbildningar för att skapa förståelse för hur BESTA ska användas samt praktiskt tillämpas i verksamhetens klassificeringsarbete.