Översyn av klassificering chefer

Under 2018 har det pågått ett arbete med att se över chefsklassificeringen i BESTA, som kommer att lanseras på BESTA-webben under våren 2019.

En tidigare revidering av BESTA-systemet avslutades 2016. Fokus för den revideringen var beskrivningen av arbetsområden och nivåbeskrivningar för enbart medarbetare.

Under 2018 har en partsgemensam översyn av klassificering av chefer genomförts. Lanseringen av den reviderade BESTA för chefer kommer ske våren 2019 inför statistikinsamlingen september 2019. Mer information kommer då att skickas till medlemsföreträdare.