Vad är skillnaden på A och Q, respektive C och Q?

Både A och Q är chefer direkt underställd myndighetschef (eller motsvarande). Det som skiljer dem åt är att A är chef över chefer medan Q är chef över medarbetare. Chef A kan både vara chef över chefer och direkt över medarbetare. Chef Q har således aldrig underställda chefer.

Både C och Q är chef över medarbetare. Det som skiljer dem åt är att Q är direkt underställd myndighetschef (eller motsvarande) medan C är underställd annan chef (i nivå A eller B) i verksamheten.