Hur klassificeras en chef som är chef över både chefer och medarbetare?

Att vara chef över chefer går före, det vill säga en chef som är chef över både chefer och medarbetare klassificeras i antingen nivå A eller B.