Hur hanteras tidsbegränsade chefsförordnanden?

Alla chefer oavsett anställning ska klassificeras som chef, det vill säga med en 1:a i fjärde positionen i BESTA. Däremot gäller den generella regeln att medarbetare med korta chefsuppdrag inte behöver omklassificeras från medarbetare till chef.