Finns det någon annan kod än 1 och 2 i chefspositionen (fjärde positionen i BESTA)?

Ja. Inom universitets- och högskoleområdet finns befattningar med ett tidsbegränsat ledningsuppdrag, som prefekt eller liknande. Dessa kan klassificeras med en 3:a i fjärde positionen. Individer med denna klassificering kodas dock om till en 2:a vid Arbetsgivarverkets bearbetning av lönestatistiken, det vill säga räknas då som medarbetare.