Chefsbefattning eller annan befattning

Definitionen på chef i BESTA är en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.

Vid inplacering i grupperingsnivå för chefsbefattningar kan det även vara till god hjälp att göra jämförelser med nivåbeskrivningen i den generella beskrivningen som gäller för övriga befattningar.

Inom universitets- och högskoleområdet finns befattningar med ett tidsbegränsat ledningsuppdrag, som prefekt eller liknande. Klassificering i grupperingsnivå görs här med ledning av den generella nivåbeskrivningen som gäller för övriga befattningar utifrån anställningens ordinarie arbetsuppgifter.

1 = Chefsbefattning
2 = Annan befattning
3 = Tidsbegränsat ledningsuppdrag inom universitet/högskola (prefekt eller liknande)

Individer som klassificeras med en trea i den fjärde positionen i BESTA kommer av Arbetsgivarverket att klassificeras om till medarbetare i statistikbearbetningen. Detta innebär att den tredje positionen, grupperingsnivån, måste bestå av en siffra för dessa.