Chefsbefattning eller annan befattning

Definitionen på chef i BESTA är en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.

Vid inplacering i grupperingsnivå för chefsbefattningar kan det även vara till god hjälp att göra jämförelser med nivåbeskrivningen i den generella beskrivningen som gäller för övriga befattningar.