Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte

Syftet med studentmedarbetaravtalet är att studenten under ett begränsat antal timmar får möjlighet att parallellt med heltidsstudierna arbeta med uppgifter som har en tydlig koppling till studierna.

"Att kombinera studier med kvalificerade arbetsuppgifter i en statlig verksamhet ser jag som en värdefull möjlighet. Under studietiden skulle det ge mig en stor inblick i arbetslivet i den statliga sektorn och en värdefull insikt i vilka frågor jag brinner extra för, samt hur jag kan förbereda mig på bästa sätt för en karriär inom staten. Det skulle ge en stor erfarenhet att ha i bagaget för kommande arbetsliv." Magdalena Carlstedt Juristprogrammet, Uppsala universitet

Mer information

Till Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare.