Om föräldraledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-19)

Skriften behandlar frågor om föräldraledighet och ersättning under ledigheten. Skriften har reviderats 2022-08-19.

Revideringar har skett bland annat med anledning av lagändringar som gäller från och med augusti 2022. Ändringarna innebär att när en förälder begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl är en arbetsgivare skyldig att besvara en sådan begäran inom skälig tid och motivera ett eventuellt avslagsbeslut med mera. Revideringen omfattar också en mer utförlig text om ledighet enligt tjänstledighetsförordningen samt ett förtydligande när det gäller familjehemsföräldrar.