Konsekvenser av deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och samtidigt inom annat avtalsområde

När en arbetstagare samtidigt har en deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och en eller flera deltidsanställningar inom ett annat avtalsområde (kommun/landsting eller privat) där lönerna tillsammans, överstiger de olika så kallade "basbeloppstaken" kan ersättningarna enligt kollektivavtalen bli lägre i förhållande till motsvarande totala löneläge i en anställning.

I den här skriften beskriver de centrala avtalsparterna på det statliga området gemensamt översiktligt situationen för den som har en deltidsanställning i staten och samtidigt är anställd inom ett annat avtalsområde (kommun/landsting eller privat).