Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar. Skriften har reviderats 2019-01-23 med anledning av nya regler om karensavdrag.

Den tryckta versionen är slut, kommer återigen att finnas att beställa hösten 2020.