Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar.

Det här är en reviderad upplaga som ersätter tidigare utgåva från 2016 (Arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor).

Pris: 30 kr/st