Författningar för statliga arbetsgivare 2023

Författningsboken innehåller allmänna arbetsrättsliga bestämmelser, författningar med särbestämmelser för statliga anställningar samt de statliga huvudavtalen.

Boken finns att beställa hos Jure Bokhandel på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Beställ boken