Att anställa

Ett lyckat anställningsförfarande är grunden för en effektiv verksamhet. Genom att kunna anställa rätt kompetens på rätt plats inom rimlig tid kan vi som arbetsgivare möta de krav som både medborgare och den egna organisation ställer på verksamheten.

Den nya utgåvan av "Att anställa" är en uppdatering av den tidigare skriften med samma namn från 2013. De bestämmelser skriften beskriver gäller myndigheter under regeringen och de nya texterna är anpassade efter de författningsändringar och den rättspraxis som skett de senaste åren.

Ladda ned