Anställningsskydd

I den här skriften behandlas frågor om anställningsskydd med särskild tonvikt på förhållandena i den statliga verksamheten.

Skriften är en vägledning för statliga arbetsgivare vid prövning av anställningsskyddsrelaterade frågor.

Ladda ned

Pris: 100 kr/st