Sjukfrånvaron i staten 2021

Sjukfrånvaron av den ordinarie arbetstiden under 2021 var 3,6 procent. Det innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har minskat för 61 procent av myndigheterna. Sjukfrånvaron minskade för både kvinnor och män under 2021. Sjukfrånvaron har även minskat för alla åldersgrupper.