Löneskillnad mellan kvinnor och män i staten, påverkansfaktorer, 2020

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten har under lång tid minskat. 2020 var mäns genomsnittslön 1996 kronor högre än kvinnornas, om deltidslöner räknas upp till heltid. Det motsvarar en skillnad på fem procent, vilket är 0,2 procentenheter mer än 2019.

Den statistiska analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt beror de faktorer vi har analyserat.

Den faktor som påverkar löneskillnaden mest är nivå på arbetet där män i genomsnitt arbetar på högre strategiska nivåer. Chefskap påverkar inte löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Den oförklarade löneskillnaden som är kvar är en skillnad som inte kan förklaras av de faktorer vi har analyserat. I september 2020 var denna 0,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2019.