Hur upplever de statsanställda sin arbetsmiljö - arbetsmiljörapport 2017

Rapporten "Hur upplever de statsanställda sin arbetsmiljö – arbetsmiljörapport 2017" ger en nulägesbeskrivning och ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av arbetsmiljön i statlig sektor.

Rapporten belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och förändringar över tid. Förhållandena beskrivs för ett urval kvinnor och män i statlig sektor. I vissa delar jämförs staten med arbetsmarknaden som helhet.