Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning

Fakta och reflektioner om Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning – arbetsgivarsamverkan i förvaltnings- och arbetsgivarpolitisk utveckling inom EU och OECD.

Skriften avser att ge en bild av Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning och förhållningssätt i förhållande till företeelser av arbetsgivarpolitisk betydelse i främst Europa. Den redovisar också kortfattat Arbetsgivarverkets arbete i OECD med flera internationella organ. Förhoppningen är att skriften ska bidra till ökad klarhet om de komplexa strukturer och processer som formar arbetsgivarpolitikens internationella omgivning.