Arbetsgivarverkets internationella engagemang

Rapport ger en bild av Arbetsgivarverkets internationella engagemang och de förhållningssätt som verket tillämpar i sin internationella intressebevakning samt belyser ett antal aktuella frågor.

Skriften redovisar även kortfattat Arbetsgivarverkets stöd till kompetensförsörjningen utomlands samt samverkan med nordiska arbetsgivare och i OECD och andra organ med internationell koppling.