Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S)

Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd.

Pris: 0 kr/st