TurA-S Avtal om turordning för arbetstagare hos staten

Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd.

Pris: 30 kr/st