Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2016–2017)

Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016–2017) mellan Arbetsgivarverket och OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna (OFR/S,P,O).