Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA-T).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Förhandlingsprotokollet från 2017 har tyvärr något sämre läsbarhet på grund av att dokumentet från början är inscannat. Vi har gjort vårt bästa för att omvandla det till digital text. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.