Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA-T).