Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA-T). I förhandlingsprotokoll till RALS-T har parterna 2017-10-04 kommit överens om änd-ringar i AVA-T. I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med den lydelse fr.o.m. den 4 oktober 2017 som parterna enats om enligt förhandlingsprotokollet inklusive ändringar till och med 28 november 2018 som parterna varit överens om.