Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA-T). I förhandlingsprotokoll till RALS-T har parterna 2017-10-04 kommit överens om änd-ringar i AVA-T. I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och Saco-S med den lydelse från och med den 4 oktober 2017 som parterna enats om enligt förhandlingsprotokollet inklusive ändringar efter 5 oktober 2016 som parterna tidigare varit överens om.