Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2015-08-11

  Arbetsgivarverket stöder arbetet med att reformera den grekiska statsförvaltningen

  Under juni och juli månad har Arbetsgivarverket bidragit med expertis till ett EU-initiativ med syfte att inför kommande förändringar av grekiska förvaltningslagar, delge den grekiska regeringen internationella erfarenheter i förvaltnings- och HR-frågor.

 • 2015-07-01

  Eva Liedström Adler ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Eva Liedström Adler till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket. Eva Liedström Adler var fram till den sista juni i år rikskronofogde. Hon tillträder på Arbetsgivarverket den 24 augusti och efterträder Ulf Bengtsson som tidigare i år utsetts till Riksrevisor.

 • 2015-06-29

  Nytt pensionsavtal klart på det statliga avtalsområdet

  Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016. Mot bakgrund av att alla detaljer inte är klara redogör parterna endast översiktligt för innehållet i överenskommelsen.

 • 2015-06-25

  Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2015

  Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2015 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

 • 2015-06-18

  ”Lönebildningen ska vara verksamhetsnära”

  Christer Ågren (Svenskt Näringsliv) och Ulf Bengtsson (Arbetsgivarverket) skriver i sin slutreplik inför avtalsrörelsen att det viktiga är att medarbetarna får komma överens med chefen om sin lön, utan centralt bestämda höjningar.

 • 2015-06-18

  Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten

  Av vårens konjunkturbarometer framgår att bristen på lämpliga sökanden inom de statliga verksamheterna fortsätter att öka. Senaste året har bristen ökat från 37 till 46 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar och bristtalet är därmed uppe på genomsnittliga nivåer sedan mätningarna startade 1997.