Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2015-03-31

  Ändrade sociala avgifter för unga från och med 1 maj 2015

  Riksdagen har den 25 mars beslutat att nya sänkta nivåer för ungas socialavgifter ska gälla från och med 1 maj 2015. Samtidigt har regeringen aviserat att vårändringsbudgeten den 15 april innebär att de nedsatta socialavgifterna för unga ska fasas ut.

 • 2015-03-30

  Rådet för integration i arbetslivet träffade arbetsmarknadsministern

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte på måndagen Rådet för integration i arbetslivet, Ria. Temat för mötet var att diskutera hur människor som flyttar till Sverige snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Ria lämnade också över en ny rapport som innehåller en kartläggning av de offentliga aktörernas roll i frågan.

 • 2015-03-27

  Kvinnor vinnare i löneutveckling

  Kvinnors löner ökar snabbare än mäns bland de statsanställda. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.

 • 2015-03-20

  Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Arbetsgivarverket

  Regeringens initiativ på det förvaltningspolitiska området och aktuell utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken stod på agendan när civilminister Ardalan Shekarabi den 19 mars besökte Arbetsgivarverket.

 • 2015-03-19

  Chefer i Krokoms kommun frikända från arbetsmiljöbrott

  Målet gäller påstådda brister i den psykosociala arbetsmiljön och varsel om avsked av en medarbetare som senare tog sitt liv. Efter fällande dom i tingsrätten överklagades ärendet till hovrätten, som nu frikänner cheferna.

 • 2015-03-17

  Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson föreslås bli ny riksrevisor

  Konstitutionsutskottet har idag den 17 mars föreslagit att riksdagen utser Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson och finansrådet Susanne Ackum till nya riksrevisorer.