Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

Hjälp oss utveckla vår webbplats

Vi genomför nu en utvärdering av vår webbplats och hoppas du har möjlighet att avsätta några minuter för att svara. Tack för hjälpen!

Svara på enkäten