Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2014-10-24

  Film från Arbetsgivarverkets jubileumsforum

  1994 togs riksdagsbeslutet om den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten och Arbetsgivarverket bildades. Arbetsgivarverkets julieumsforum den 16 oktober samlade flera av de nyckelpersoner som varit med på den tjugoåriga resan av självständig arbetsgivarpolitik inom staten.

 • 2014-10-24

  Från politisering till professionell arbetsgivarroll – ny skrift om Arbetsgivarverkets historia

  Arbetsgivarverket firar i år 20 år. I vår nya jubileumsskrift berättas om de banbrytande avtalen, medlemsorganisationens uppbyggnad och inte minst historien om hur den statliga lönebildningen fullt ut blev en del av partssystemet.

 • 2014-10-23

  Regeringen låter alliansens sparförslag på statliga verksamheter ligga fast

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition att uppskrivningen i pris- och löneomräkningen för de statliga verksamheterna ska minskas med 25 procent 2015 och 2016. Ett besparingsförslag som ursprungligen lanserades av den förra regeringen.

 • 2014-10-09

  Skatteverket attraktivt bland ekonomer

  Myndigheten klättrar från plats 68 till 15 i företaget Universums årliga ranking över arbetsgivares attraktivitet.

 • 2014-09-29

  Avtal med helhetsperspektiv på effektiv omställning

  Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen träder i kraft den 1 januari 2015. I detta Arbetsgivarverket informerar kan du läsa en sammanfattning av syfte med och innehåll i avtalen samt få vägledning om hur du kan ta del av ytterligare information.

 • 2014-09-26

  Arbetsgivarverkets medlemmar tog grepp på framtidens arbetsgivarpolitiska utmaningar

  Arbetsgivarverket har under våren arbetat fram en ny struktur för sin medlemsorganisation. Kick off för nya organisationen blev den 18 och 19 september då 130 medlemsföreträdare träffades i den nya sektorsorganisationen för att diskutera utmaningarna i framtidens arbetsgivarpolitik och byta erfarenheter.

Vik­tig­t om vår tel­efo­ni

Arbetsgivarverkets växel har tekniska problem och för närvarande kommer alla telefonsamtal till enskilda anknytningar att via callcenter kopplas till medarbetarens mobiltelefon.