Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2015-04-15

  Arbetsgivarverket välkomnar vårbudgetens utbildningssatsningar

  Arbetsgivarverket välkomnar de breda utbildningssatsningar på lågstadiet, vuxenutbildning och högskola som finns i vårändringsbudgeten. Arbetsgivarverket är däremot kritisk till att ingrepp i pris- och löneomräkningen används som metod för besparingar på statlig verksamhet.

 • 2015-04-13

  Cheferna som leder genom att ge eget ansvar

  Christina Forsberg, avdelningschef på CSN och Carl-Johan Olofsson, kapten och militär bergsguide i Försvarsmakten har nyligen fått utmärkelserna Årets chef respektive Framtidschef 2015 av tidningen Chef. Här berättar de hur de ser på framgångsrikt ledarskap.

 • 2015-04-01

  Att leda och organisera för innovation

  Innovation uppstår inte av sig själv. Men en viktig förutsättning är ledning och styrning som bejakar och ger utrymme för tänkande "utanför boxen".

 • 2015-03-31

  Ändrade sociala avgifter för unga från och med 1 maj 2015

  Riksdagen har den 25 mars beslutat att nya sänkta nivåer för ungas socialavgifter ska gälla från och med 1 maj 2015. Samtidigt har regeringen aviserat att vårändringsbudgeten den 15 april innebär att de nedsatta socialavgifterna för unga ska fasas ut.

 • 2015-03-30

  Rådet för integration i arbetslivet träffade arbetsmarknadsministern

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte på måndagen Rådet för integration i arbetslivet, Ria. Temat för mötet var att diskutera hur människor som flyttar till Sverige snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Ria lämnade också över en ny rapport som innehåller en kartläggning av de offentliga aktörernas roll i frågan.

 • 2015-03-27

  Kvinnor vinnare i löneutveckling

  Kvinnors löner ökar snabbare än mäns bland de statsanställda. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.