Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2015-10-01

  Ingenjörer spetskompetens i staten

  Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör, skriver i en krönika om ingenjörernas betydelse på statliga arbetsplatser.

 • 2015-10-01

  Storleken på diskrimineringsersättning

  Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2015 nr 44 mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och staten (genom Arbetsgivarverket) prövat diskrimineringsersättningens storlek i ett ärende rörande meriteringsstöd.

 • 2015-09-29

  Partsgemensam information kring överenskommelsen den 28 juni 2015 om ett nytt pensionsavtal

  Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade i juni i år en överenskommelse om ett nytt avtal om premiebestämd pension. Här följer ytterligare information kring överenskommelsen.

 • 2015-09-24

  ”Stärkta av utvecklingsprogrammet går vi vidare”

  Digitalisering, attraktivitet som arbetsgivare och ökad delaktighet för alla medarbetare. Det var de utvecklingsområden som de medverkande myndigheterna valt att fokusera på i Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling, som nyligen avslutade sin tredje omgång.

 • 2015-09-22

  Arbetsgivarverket har idag sagt upp pensionsavtalet PA03 och Delpensionsavtalet i förhållande till OFR/S,P,O

  Arbetsgivarverket har tidigare i år, den 28 juni, slutit en överenskommelse med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal och en utfasning av delpensionsavtalet. Detta skedde efter att förhandlingarna pågått sedan slutet av 2013 och OFR/S,P,O lämnat förhandlingsbordet den 25 juni i år. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016 och gäller anställda i staten födda 1988 eller senare.

 • 2015-09-22

  Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket har tagit beslut om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket säger att Arbetsgivarverket håller fast vid ståndpunkten i remissvaret att en föreskrift inte är lösningen på det samhällsproblem som den ökande psykiska ohälsan utgör.