Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2015-05-26

  Styrning som kan ge missriktat fokus

  För mycket mål- och resultatstyrning riskerar att ta tid och kraft i onödan från de offentliga verksamheterna, menar forskaren Bengt Jacobsson som gästade Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling den 22 maj.

 • 2015-05-26

  Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter stadigt att minska

  Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,5 procentenheter det senaste året. I september 2014 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 8,6 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik och som uppgår till 1,1 procent.

 • 2015-05-15

  En arbetsgivarmänniska ut i fingerspetsarna

  Så beskriver Åsa Krook, ny chef för Arbetsgivarverkets enhet Arbetsgivarutveckling, sig själv. I sin nya roll vill hon bidra till att Arbetsgivarverkets medlemmar ska kunna ta fram det bästa ur sina verksamheter.

 • 2015-05-08

  Ny utgåva av ”Att arbeta statligt – viktiga arbeten och moderna villkor”

  Skriften "Att arbeta statligt – viktiga arbeten och moderna villkor" är en av Arbetsgivarverkets mest beställda och nedladdade skrifter. Skriften visar olika perspektiv på staten som attraktiv arbetsgivare.

 • 2015-05-07

  ”Anställda vill att chefen sätter lön efter deras kompetens”

  I avtalsrörelsen bör större utrymme ges till verksamhetsnära lönebildning. Det är vad de flesta medarbetare vill, skriver Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson och Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.

 • 2015-04-28

  Arbetsgivarverket söker generaldirektör

  Vår nuvarande generaldirektör tillträder ett nytt uppdrag efter sommaren och vi söker nu hans efterträdare.