Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

Vik­tig­t om vår tel­efo­ni

Arbetsgivarverkets växel har tekniska problem och alla telefonsamtal till enskilda anknytningar kopplas via callcenter till medarbetarens mobiltelefon.