Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

Mejl och webbplats

Från klockan 16 söndag 23 november kommer du tyvärr inte komma åt vår webbplats, vi kommer heller inte kunna svara på mejl. På måndag är allt som vanligt igen.

Vik­tig­t om vår tel­efo­ni

Arbetsgivarverkets växel har tekniska problem och för närvarande kommer alla telefonsamtal till enskilda anknytningar att via callcenter kopplas till medarbetarens mobiltelefon.