Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2014-09-10

  Kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var inte otillåten bisyssla

  Arbetsdomstolen (AD) har i mål 2014 nr 45 mellan Fackförbundet ST och staten genom Arbetsgivarverket prövat om en kroninspektörs bisyssla i form av god man och förvaltare var förtroendeskadlig enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

 • 2014-09-03

  Arbetsmiljön i statlig sektor 2013

  Anställda i statlig sektor upplever i högre grad än anställda på hela arbetsmarknaden att deras arbeten är mycket meningsfulla och att arbetet är obundet och fritt. Andelen som upplevt att de blivit utsatta för våld eller hot om våld har samtidigt minskat. Däremot upplever statsanställda att de är mer ensamma i arbetet, det visar undersökningen "Arbetsmiljön i statlig sektor 2013".

 • 2014-08-28

  Europeiskt nätverk för statlig förvaltning utvärderas

  EUPAN, The European Network for Public Administration, EU:s informella nätverk för generaldirektörer inom statlig förvaltning, ska påbörja en utvärdering av nätverkets arbetsprocesser och långsiktigt prioriterade frågor.

 • 2014-06-27

  Lönekartläggning tar fokus från andra viktiga frågor

  I vår artikel (21/6) pekar vi på den breda samhällsutveckling som krävs för att skapa en hållbar förändring som leder till jämställda löner. Men de fackliga ordförandena i Unionen, Vision och ST (24/6)fokuserar främst på en metod, lönekartläggning enligt lagen. Det är ett förenklat synsätt i en komplex fråga.

 • 2014-06-25

  Nya avtal stödjer en effektiv omställning i statlig sektor

  Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO har den 25 juni undertecknat en överenskommelse om två nya avtal som utifrån ett helhetsperspektiv ska stödja en effektiv omställning inom den statliga sektorn.

 • 2014-06-25

  Internationellt - Nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2014

  Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2014 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).