Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2014-06-27

  Lönekartläggning tar fokus från andra viktiga frågor

  I vår artikel (21/6) pekar vi på den breda samhällsutveckling som krävs för att skapa en hållbar förändring som leder till jämställda löner. Men de fackliga ordförandena i Unionen, Vision och ST (24/6)fokuserar främst på en metod, lönekartläggning enligt lagen. Det är ett förenklat synsätt i en komplex fråga.

 • 2014-06-25

  Nya avtal stödjer en effektiv omställning i statlig sektor

  Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO har den 25 juni undertecknat en överenskommelse om två nya avtal som utifrån ett helhetsperspektiv ska stödja en effektiv omställning inom den statliga sektorn.

 • 2014-06-25

  Internationellt - Nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2014

  Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2014 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

 • 2014-06-24

  Allt lättare för staten att hitta rätt kompetens

  Bristen på lämpliga sökanden har successivt minskat i staten sedan hösten 2012. Den tidigare relativt höga bristen inom IT-området är nu avsevärt lägre. År 2013 var utnyttjandet av anslagskrediten relativt hög och väntas öka något ytterligare i år.

 • 2014-06-21

  Skrota förslag om årlig lönekartläggning

  Lönekartläggning fungerar inte för att få jämlika löner. Ytterst få arbetsgivare menar att metoden tillför kunskap som de inte redan har, skriver Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, och Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket.

 • 2014-06-19

  Överenskommelser rörande omställning

  Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O har träffat två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet med ikraftträdande från och med 1 januari 2015.

Författningsbok

Boken "Författningar för statliga arbetsgivare 2014" finns nu att beställa.