Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2014-04-11

  Sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet

  Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft inom arbetsmiljöområdet. I den nya reformen på arbetsmiljöområdet, som gäller från 1 juli 2014, kommer dessutom förelägganden förenade med vite även att kunna meddelas mot statliga verksamheter.

 • 2014-04-09

  Fortsatt tvära kast i myndigheternas ramanslag

  De tvära kasten i myndigheternas ramanslagsutveckling fortsätter, det framgår av den ekonomiska vårpropositionen där de statliga myndigheternas så kallade pris- och löneomräkning för 2015 slås fast.

 • 2014-04-09

  Utbildningssatsningar viktiga för arbetsmarknaden

  Trots en positiv konjunkturutveckling i år har de offentliga finanserna försvagats något under krisåren. Därför väljer regeringen att lägga om finanspolitiken så att den blir lite mer åtstramande de kommande åren, det framgår av regeringens vårproposition.

 • 2014-04-08

  Högre löneutveckling för kvinnor än män i staten

  I genomsnitt ökade de statsanställdas löner med 2,6 procent mellan 2012 och 2013, visar en färsk undersökning från Arbetsgivarverket. Bland de statsanställda har kvinnorna fått en högre löneutveckling i procent än männen under mätperioden.

 • 2014-04-07

  Sanktionsavgifter införs för vissa arbetsmiljöbrott

  Från den första juli 2014 kommer ett antal arbetsmiljöföreskrifter att bli förenade med sanktionsavgift. Det blir också möjligt för statliga arbetsgivare att drabbas av föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket, något staten idag är undantagen från.

 • 2014-04-01

  Fyra AD-domar

  I det här numret av "Arbetsgivarverket informerar" redogör Arbetsgivarverket för och kommenterar fyra AD-domar med koppling till avsked, uppsägning, övergång till tillsvidareanställning samt upphörande av anställning.

 • Statligt anställda berättar

  Vad är roligast i jobbet, vilka är utmaningarna och vad betyder det att jobba statligt?

 • Utbildningar

  Utveckla dina kunskaper i arbetsgivarfrågor, välj mellan öppen eller skräddarsydd utbildning.

 • Arbetsgivarpolitiska strategin

  Fem prioriteringar för de statliga verksamheternas utveckling.

 • Fakta om staten

  Hur ser löneskillnaden mellan män och kvinnor ut och hur friska är de statligt anställda?