Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

 • 2014-10-09

  Skatteverket attraktivt bland ekonomer

  Myndigheten klättrar från plats 68 till 15 i företaget Universums årliga ranking över arbetsgivares attraktivitet.

 • 2014-09-29

  Avtal med helhetsperspektiv på effektiv omställning

  Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen träder i kraft den 1 januari 2015. I detta Arbetsgivarverket informerar kan du läsa en sammanfattning av syfte med och innehåll i avtalen samt få vägledning om hur du kan ta del av ytterligare information.

 • 2014-09-26

  Arbetsgivarverkets medlemmar tog grepp på framtidens arbetsgivarpolitiska utmaningar

  Arbetsgivarverket har under våren arbetat fram en ny struktur för sin medlemsorganisation. Kick off för nya organisationen blev den 18 och 19 september då 130 medlemsföreträdare träffades i den nya sektorsorganisationen för att diskutera utmaningarna i framtidens arbetsgivarpolitik och byta erfarenheter.

 • 2014-09-23

  Utökade lönekartläggningar fel metod att minska löneskillnader

  Ja till fokus på processen istället för på mål och åtgärder, men nej till årlig lönekartläggning. Så tycker Arbetsgivarverket i sitt remissvar när det gäller några av förslagen i utredningen om Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41.

 • 2014-09-10

  Kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var inte otillåten bisyssla

  Arbetsdomstolen (AD) har i mål 2014 nr 45 mellan Fackförbundet ST och staten genom Arbetsgivarverket prövat om en kroninspektörs bisyssla i form av god man och förvaltare var förtroendeskadlig enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

 • 2014-09-03

  Arbetsmiljön i statlig sektor 2013

  Anställda i statlig sektor upplever i högre grad än anställda på hela arbetsmarknaden att deras arbeten är mycket meningsfulla och att arbetet är obundet och fritt. Andelen som upplevt att de blivit utsatta för våld eller hot om våld har samtidigt minskat. Däremot upplever statsanställda att de är mer ensamma i arbetet, det visar undersökningen "Arbetsmiljön i statlig sektor 2013".

Vik­tig­t om vår tel­efo­ni

Arbetsgivarverkets växel har tekniska problem och för närvarande kommer alla telefonsamtal till enskilda anknytningar att via callcenter kopplas till medarbetarens mobiltelefon.