Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

  • Ledig tjänst

    Arbetsgivarverket söker chef för enheten Arbetsgivarutveckling.

  • Arbetsgivarverket 20 år

    Två decennier av arbetsgivarpolitisk delegering inom staten. Läs mer och se film här.

  • Utbildningar

    Utveckla dina kunskaper i arbetsgivarfrågor, välj mellan öppen eller skräddarsydd utbildning.

Vik­tig­t om vår tel­efo­ni

Arbetsgivarverkets växel har tekniska problem och alla telefonsamtal till enskilda anknytningar kopplas via callcenter till medarbetarens mobiltelefon.