Lönestatistik

Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet. Statistiken samlas in varje år i mars och i september.

Statistiken är partsgemensam med de fackliga organisationerna OFR, Saco-S och SEKO och används som ett viktigt underlag bland annat för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar inom det statliga avtalsområdet.

I rutan till höger finns en länk till anvisningarna för lönestatistiken.

Vi flyttar - begränsad åtkomst till vår webbplats

Vi flyttar till nya lokaler och från och med måndagen den 6 oktober finns vi på Sveavägen 44. Detta innebär att det under helgen 4-5 oktober kommer att vara begränsad åtkomst till vår webbplats. Vi beklagar detta, men hoppas på din förståelse.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.