Lönestatistik

Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet. Statistiken samlas in varje år i mars och i september.

Statistiken är partsgemensam med de fackliga organisationerna OFR, Saco-S och SEKO och används som ett viktigt underlag bland annat för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar inom det statliga avtalsområdet.

I rutan till höger finns en länk till anvisningarna för lönestatistiken.