Lönestatistik

Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet. Statistiken samlas in varje år i mars och i september.

Statistiken är partsgemensam med de fackliga organisationerna OFR, Saco-S och SEKO och används som ett viktigt underlag bland annat för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar inom det statliga avtalsområdet.

I rutan till höger finns en länk till anvisningarna för lönestatistiken.

Mejl och webbplats

Från klockan 16 söndag 23 november kommer du tyvärr inte komma åt vår webbplats, vi kommer heller inte kunna svara på mejl. På måndag är allt som vanligt igen.