Arbetsgivarverket samlar alla lediga statliga jobb i en söktjänst

2008-06-16

För första gången går det nu att hitta alla lediga statliga jobb på ett och samma ställe. Det är Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna, som tillsammans med Arbetsförmedlingens platsbank skapat en söktjänst för den statliga sektorn.

Söktjänsten finns på Arbetsgivarverkets webbplats. Förutom en översikt över samtliga lediga statliga jobb går det också att leta efter jobb på en enskild myndighet, i ett valfritt län, i en viss sektor eller söka efter en specifik yrkeskategori.

- Den statliga sektorn är oerhört varierad och erbjuder en stor mångfald av verksamheter. Den nya söktjänsten visar på ett mycket enkelt sätt upp den stora variation som finns inom den statliga sektorn, säger Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket.

Med anledning av den generationsväxling som staten står inför då många 40-talister de närmaste åren går i pension, beslöt de statliga arbetsgivarna i sin gemensamma strategi för åren 2007-2010, att satsa på att öka kunskapen om de möjligheter som finns i den statliga verksamheten för framtidens arbetstagare. 

- Forskningen visar att framtidens arbetskraft har ett stort intresse för verksamheter med en tydlig värdegrund. Vi tror därför som statliga arbetsgivare att vi med vår gemensamma förvaltningspolitiska värdegrund kommer att ha goda möjligheter att hävda oss när konkurrensen om arbetskraften ökar, säger Lars Andrén. 

Den som på Arbetsgivarverkets webbplats hittar ett intressant jobb och vill söka jobbet kommer att förflyttas till Platsbanken. De lediga statliga jobben hittar du på www.arbetsgivarverket.se/statligajobb

För mer information kontakta Lars Andrén, informationschef, 08-700 1315 eller 0702-87 31 27.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Kon­tak­t

Vill du som är journalist komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter, vänd dig då till informationschef Lars Andrén, tel: 08-700 13 15 eller 070-287 31 27, e-post: lars.andren@
arbetsgivarverket.se