Ändrad tidpunkt för senaste inlämning av anbud

2012-04-28

Tidpunkten för att senast inlämna anbud i Upphandlingen av Guldur (NOR) ändras och flyttas fram till den 14 maj 2012 kl. 16.00.

Anledningen till detta är de frågor som inkommit i slutet av upphandlingsprocessen.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.