Arbetsgivarverket välkomnar att förslag om obligatorisk a-kassa dras tillbaka

2008-09-22

Regeringens besked i samband med budgetpropositionen att det inte blir någon obligatorisk a-kassa är ett bra besked. Det säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström i en kommentar till regeringens budget. Arbetsgivarverket ser också positivt på de reformer i budgeten som stärker arbetslinjen.

Arbetsgivarverket har varit negativ till förslaget om en obligatorisk a-kassa eftersom det innebär att den som tidigare valt att stå utanför systemet får marknadens högsta kostnad i form av en statlig avgift. Avgiften skulle även gälla de som har en arbetslöshetsrisk som är närmast obefintlig. I en effektiv arbetslöshetsförsäkring måste premierna avspegla arbetslöshetsrisken.

- Vi har också sett risken att ett obligatorium kan minska den fackliga organisationsgraden ytterligare och försvaga partssytemet. Att frågan om a-kassans utformning nu ska utredas inom ramen för ett sammanhållet socialförsäkringssystem är bra, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström som efterlyser långsiktiga och stabila lösningar för arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetsgivarverket anser också att en sänkt a-kasseavgift och möjligheter för fler att delta i en arbetslöshetsförsäkring är positivt. Förhoppningsvis kommer ett sådant förslag innebära att färre kommer stå utanför försäkringssystemet när nu arbetsmarknadsläget försämras.

Arbetsgivarverket ser också positivt på ett utökat jobbskatteavdrag, sänkt inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter vilket stärker arbetslinjen.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.