Foto: Lars-Erik Barkman, Statens museer för världskultur

Lars-Erik Barkman, Statens museer för världskultur

Titel: Konservator och chef för Enheten för samlingar och bevarande
Utbildning: Ingenjör, konservator
Tidigare arbeten: Olika roller på Etnografiska museet, eget företag inom repliktillverkning av bland annat skulpturer

Berätta lite om ditt arbete!

– Jag är chef för Enheten för samlingar och bevarande som ansvarar för sammanlagt 460 000 föremål. Enheten har 15 medarbetare, de flesta konservatorer. Vårt uppdrag är inriktat på bevarande av föremålen i våra specialanpassade magasin, men vi arbetar också med utställningar – både egna basutställningar och tillfälliga med externa föremål, som utställningen av den kinesiska terrakottaarmén eller den just nu pågående utställningen av guldskatter från Inkariket. När vi lånar in utställningsföremål går mycket tid åt till förberedelser och vi har mycket internationella kontakter med andra museer runt om i världen.

Det är viktigt att visa att museer inte är några mossiga institutioner och att ständigt arbeta för att göra våra samlingar tillgängliga för allmänheten.

Vad är roligast i ditt arbete?

– Jag känner en stor ödmjukhet och respekt inför att få vara med och förvalta alla dessa föremål, som utgör en del av det internationella kulturarvet.

Ibland återlämnar vi föremål till ursprungsländerna, vilket till exempel skedde för ett antal år sedan med en totempåle från en indianstam i Nordamerika. I utbyte hade hantverkare från stammen skapat en ny totempåle, som idag står utanför Etnografiska museet i Stockholm.

Vilka utmaningar ställs du inför?

– En stor utmaning är det digitaliseringsprojekt som just nu genomförs. Syftet är att göra alla av de mest centrala föremålen i våra samlingar synliga för allmänheten på webben, vilket ska vara klart till år 2015. Det är ett viktigt projekt som kommer att öka tillgängligheten för allmänheten till våra föremål – endast cirka tre procent av föremålen visas i museernas utställningslokaler, resten finns förvarat i magasin.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– En grundkompetens som konservator är viktig och ger förståelse för de praktiska aspekterna i arbetet. En annan viktig del är att ha teknisk förståelse. Rätt ventilation är till exempel en central del för att skapa rätt klimat i våra magasin, som innehåller många olika klimatzoner. På Etnografiska museet utgår vi från en månghundraårig japansk förvaringstradition som motverkar oönskade svängningar i den relativa fuktigheten.

Hur hamnade du här?

– Mitt intresse för bevarande av föremål väcktes till stor del genom min far som var delaktig i konserveringen av Vasaskeppet. Som ung fick jag möjlighet att vara med och arbeta "hands on" med det nybärgade skeppet, vilket gav starka intryck.

1975 sökte jag en tjänst som bland annat innebar att ansvara för uppbyggnaden av magasinen i Etnografiska museets nya byggnader, ett väldigt spännande arbete som byggde på nya tankegångar kring bevarandet av föremål. Idag är jag nog med mina 61 år en av dem som varit längst i huset. Det har varit en spännande resa, där bildandet av Statens museer för världskultur 1999, inneburit många intressanta utmaningar.

Hur ser du på att arbeta statligt, i medborgarnas tjänst?

– Det är viktigt att visa att museer inte är några mossiga institutioner och att ständigt arbeta för att göra våra samlingar tillgängliga för allmänheten. Där är digitaliseringen av våra föremål är en viktig del.

Hur ser ditt yrkesliv ut om du blickar framåt i tiden?

– Jag hoppas jobba fram tills jag fyller 67 år. Att slutföra digitaliseringen vid alla fyra museerna inom Statens museer för världskultur blir ett slags slutmål i karriären, kan man säga.

Fakta om Statens museer för världskultur

  • Myndigheten Statens museer för världskultur består av fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är placerade i Göteborg. Tillsammans förvaltar man en stor del av det internationella kulturarvet i Sverige. Verksamhetsidén lyder: "Statens museer för världskultur ska bidra till att kulturarvet används som en aktiv kraft i främjandet av en hållbar global utveckling."