Foto: Kristen Belin, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Kirsten Belin, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Titel: Arbetar med näringslivs- och utvecklingsfrågor
Utbildning: Ekonom med inriktning mot affärsutveckling
Tidigare arbeten: Konsult inom sports marketing i London och Förenade Arabemiraten och Drivhuset (gör stöd till studenter att utveckla affärsidéer)

Berätta lite om ditt jobb!

– Jag jobbar med utveckling av det regionala näringslivet i Dala-regionen och handlägger företagsstöd och projektstöd. Syftet är att främja tillväxten i länet. Det kan till exempel handla om stöd till investeringar eller för anlitande av experthjälp och konsulter. Det kan också innebära att främja samverkan mellan företag för att lättare nå ut på olika exportmarknader. Just nu befinner sig många företag i regionen i en generationsväxling vilket gjort att vi fått fördela lite extra resurser till insatser inom det området.

Jag arbetar också med ett projekt som syftar till att främja ett jämställt näringsliv och sprida kunskap om jämställdhetens roll som tillväxtfaktor i regionen.

Rent konkret besöker jag väldigt många företag och kommer i kontakt med många olika människor vilket är spännande.

Det är en utmaning att få människor att förstå hur jämställdhet hänger samman med den regionala tillväxten, kompetensförsörjningen och innovationskraften i länet.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är alla olika människor jag träffar ute i "verkligheten", utanför kontoret. Jobbet är väldigt allmänbildande, jag lär mig saker hela tiden. Samspelet mellan det lokala och globala är också intressant. Vad som händer i Kina kan få konsekvenser för ett företag Ludvika till exempel.

Vilka utmaningar stöter du på i arbetet?

– Det är en utmaning att få människor att förstå hur jämställdhet hänger samman med den regionala tillväxten, kompetensförsörjningen och innovationskraften i länet. Tidigare har man ofta sett det som en social fråga, som inte har så mycket med tillväxt att göra. Jag ser det också som en utmaning att få till mer effektiva arbetsmetoder här på arbetsplatsen.

Vad tror du är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Man måste tycka om att möta människor och samtala med folk på deras egen nivå. Vissa företagare är lite rädda för statliga tjänstemän, det måste man vara ödmjuk inför. Det är viktigt att ta fasta på att vi faktiskt jobbar för att ge service till medborgarna.

Vad hade du för bild av staten innan du själv blev statsanställd? Hade du några fördomar?

– Jag hade en bild att saker tar lång tid och att man inte är så nytänkande inom staten. Jag trodde att man inte skulle ha så stora möjligheter att påverka utan bli en kugge i hjulet. En fördom var att det skulle vara lite grått och trist. Jag har blivit positivt överraskad av möjligheterna att förverkliga idéer här på Länsstyrelsen och att verksamheten rymmer så många olika delar – ingen dag är den andra lik!

Tvekade du inför att börja jobba inom staten?

– Jag har jobbat som konsult och har egentligen en dröm om att bli entreprenör, så en statlig tjänst var nog inte vad jag såg framför mig. Men jag tycker det är fantastiskt roligt med näringslivsutveckling och trivs verkligen med det jag gör nu. Jag ser arbetsuppgifterna som det centrala, inte om jobbet är statligt eller ej.

Ser du några skillnader mellan statliga och privata jobb?

– Inom konsultvärden, som jag kommer ifrån, har man ett enormt effektivitetsfokus. Däremot hade jag ganska bedrövliga anställningsvillkor som konsult, med mycket oersatt övertid. Här jobbar jag också över ibland, men då finns möjligheten ta ut flextid vid något annat tillfälle.

Vad gör du om fem-tio år?

– Jag älskar rollen som projektledare, när det hänger på mig själv att få saker att hända. Ambitionen finns att någon gång driva ett eget företag. Men man vet aldrig vad som händer. Det är också väldigt utvecklande att driva projekt i offentlig regi eftersom de ofta är stora och involverar internationellt arbete.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag ägnar mig mycket åt friluftsliv, det som passar för säsongen.

Fakta om Länsstyrelsen i Dalarnas län

  • Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Uppdraget är att arbeta för utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand, alltså en hållbar utveckling i länet. Rollen som samordnare och utvecklare i länet är viktig. Bland Länsstyrelsens verksamhetsområden finns djurskydd, regional tillväxt, företagsstöd, hållbar samhällsplanering, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor och krisberedskap, naturvård, miljöskydd, lantbruk, landsbygdsutveckling, jämställdhet och integration. Länsstyrelsen i Dalarnas län har cirka 240 anställda och Maria Norrfalk är sedan 2007 landshövding.