Fördjupningsmaterial

På den här sidan har vi samlat länkar till olika typer av stöd- och fördjupningsmaterial som vi tror du har nytta av i ditt chefsskap. Observera att länksamlingen inte är heltäckande. På din myndighet kan det också finnas lokala policies och riktlinjer som gäller för just din verksamhet.

Skrifter från Arbetsgivarverket

Fler skrifter

Centrala avtal

Fler centrala avtal

Lagar och förordningar

Gå dir­ekt til­l

Che­fer ber­ätt­ar

Vi har pratat med chefer i den statliga förvaltningen om hur de ser på sin arbetsgivarroll och på vilket sätt är de delaktiga i arbetsgivarpolitiken.