Fördjupningsmaterial

På den här sidan har vi samlat länkar till olika typer av stöd- och fördjupningsmaterial som vi tror du har nytta av i ditt chefsskap. Observera att länksamlingen inte är heltäckande. På din myndighet kan det också finnas lokala policies och riktlinjer som gäller för just din verksamhet.

Skrifter från Arbetsgivarverket

Fler skrifter

Centrala avtal

Fler centrala avtal

Lagar och förordningar

Gå dir­ekt til­l

Che­­fe­n­s rol­­l

Chefens roll som arbetsgivare omfattar att vara företrädare för hela verksamheten och bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare. I rollen ingår att ta ansvar för att medverka i utvecklingen av arbetsgivarpolitiken.