Sök

Sök inom

Allt (68)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Utlandsstationering med URA

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa ... arbetstagaren. Bestämmelserna i Villkorsavtal Seko, Villkorsavtal OFR/S,P,O, Villkorsavtal-T Saco-S samt AVA gäller

Senast uppdaterad: den 9 augusti 2018

Chefens arbetsgivarroll

anställningsvillkor (villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och Seko, villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket ... om avvikelser från flertalet bestämmelser i villkorsavtalen eller AVA/AVA-T. Av avtalen framgår om vilka

Senast uppdaterad: den 8 november 2017

postbeskrivning_tidsanvandningsstatistik.pdf

fr.o.m. 2010 (Textmässiga ändringar map Villkorsavtalen mars 2014, karensavdrag 2019) ID-uppgifter ... veckovila Ledigheter med lön enl 9 kap 1§ Villkorsavtalen K72 317-320 4 N Ledigheter med lön enl 9

Senast uppdaterad: den 3 mars 2020

210520-jobbastatligt_eng.pdf

central collective agreements known as the villkorsavtalen and the affärsverksavtalen. For those who are ... employees covered by Villkorsavtal Seko, Villkorsavtal OFR/S,P,O or Villkorsavtal T-Saco-S Up to and

Senast uppdaterad: den 21 maj 2021

210520-jobbastatligt_sve.pdf

kollektivavtal. De återfinns bland annat i villkorsavtalen och affärs- verksavtalen. För dig som anställs ... anställd som omfattas av Villkorsavtal Seko, Vill- korsavtal OFR/S,P,O eller Villkorsavtal-T Saco-S Semestertillägg

Senast uppdaterad: den 21 maj 2021