Sök

Sök inom

Allt (86)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Nya regler i LAS medför ändringar i flera avtal

Villkorsavtal och affärsverksavtal Chefsavtal Relaterad information Läs också tidigare nummer av Arbetsgivarverket ... överens om att ändra vissa bestämmelser i villkorsavtalen, affärsverksavtalen och Chefsavtalet. Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: den 12 november 2019

Utrikes tjänsteresa och förrättning

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa ... Sverige. Bestämmelserna i Villkorsavtal Seko, Villkorsavtal OFR/S,P,O, Villkorsavtal-T Saco-S samt AVA, som

Senast uppdaterad: den 15 november 2017

Arbetstid

och övriga arbetstidsvillkor. Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T ska lokalt kollektivavtal slutas om ... också passar den enskilde individens önskemål. Villkorsavtalen och AVA/AVA-T möjliggör detta genom att utgöra

Senast uppdaterad: den 1 december 2017

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten?

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten? Arbetsgivaren fattar beslut om ... Arbetsdomstolen. Arbetsgivaren kan med stöd av villkorsavtalen respektive chefsavtalet ålägga en arbetstagare

Senast uppdaterad: den 25 november 2015