Sök

Sök inom

Allt (68)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Diskriminering och trakasserier

Diskriminering Frågor och svar Sexuella trakasserier Villkorsavtal Länktips Diskriminering och trakasserier ... trakasserier Villkorsavtal (Arbetsgivarverket och Saco-S) Länk till Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: den 16 november 2017

Arbetstid

och övriga arbetstidsvillkor. Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T ska lokalt kollektivavtal slutas om ... också passar den enskilde individens önskemål. Villkorsavtalen och AVA/AVA-T möjliggör detta genom att utgöra

Senast uppdaterad: den 1 december 2017

Utrikes tjänsteresa och förrättning

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa ... Sverige. Bestämmelserna i Villkorsavtal Seko, Villkorsavtal OFR/S,P,O, Villkorsavtal-T Saco-S samt AVA, som

Senast uppdaterad: den 15 november 2017

Arbetsgivarverkets yrkanden mot Seko

arbetsmarknad. 4 Villkorsfrågor De centrala villkorsavtalen, Villkorsavtal och Affärsverksavtalet (AVA), mellan ... giltighetstid som återfinns i de centrala villkorsavtalen med OFR/S,P,O respektive Saco-S. 4.2 Arbetstid

Senast uppdaterad: den 22 september 2020

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten?

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten? Arbetsgivaren fattar beslut om ... Arbetsdomstolen. Arbetsgivaren kan med stöd av villkorsavtalen respektive chefsavtalet ålägga en arbetstagare

Senast uppdaterad: den 25 november 2015