Sök

Sök inom

Allt (86)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Arbetsskada och PSA

Arbetsskada och PSA Avtal och skrifter Villkorsavtal Samlad och partsgemensam information om PSA ... personskada (PSA). Villkorsavtal (Arbetsgivarverket och Saco-S) Länk till Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: den 14 november 2017

Vilken förhandlingsordning gäller när en part sagt upp ett befintligt lokalt kollektivavtal om arbetstidsvillkor för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning?

oregelbunden arbetstidsförläggning? I bilaga 2 till villkorsavtalen finns en förhandlingsordning som gäller för ... part påkallat förhandling i frågan enligt villkorsavtalen 4 kap. 4 §, eller vid annan tidpunkt som parterna

Senast uppdaterad: den 1 december 2015

Arbetsrätt och anställningsvillkor

Syfte Utbildningen ger personalansvariga chefer en översikt över ... föräldraledighetslagen, tjänstledighetsförordningen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Lokala avtal Målgrupp Chefer med personalansvar

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2015

Avsluta anställning

anställning Frågor och svar Avsluta en anställning Villkorsavtal Avtal och skrifter Arbetsgivarverket informerar ... en anställning Villkorsavtal (Arbetsgivarverket och Saco-S) Länk till Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: den 14 november 2017

Vilka typer av bisysslor finns det?

Vilka typer av bisysslor finns det? Förtroendeskadliga bisysslor, som regleras ... arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor, se villkorsavtalen. Mer information Lagen om offentlig anställning

Senast uppdaterad: den 25 november 2015