Sök

Sök inom

Allt (86)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Öppna utbildningar

centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap ... kunskap om tilläggs och avdragsmodellen i villkorsavtalen och kunna tillämpa bestämmelserna i vanligt

Senast uppdaterad: den 28 januari 2022

Adjunkternas anställningar ändrades inte i grunden

bestämmelse i det lokala kollektivavtalet (Villkorsavtal-SU) som stipulerar att universitetsadjunkter ... konstaterade att den aktuella bestämmelsen i Villkorsavtal-SU, när den infördes (2007) var avsedd för de

Senast uppdaterad: den 10 november 2021

Frågor och svar om Arbetstid och vila

Frågor och svar om Arbetstid och vila Kontakt color-07 Har du ytterligare frågor ... mertid och övertid i enlighet med reglerna i villkorsavtalen och affärsverksavtalen. FRÅGA: Ger omfattande

Senast uppdaterad: den 1 juli 2020

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare Gå direkt till color-04 Arbetsgivarguiden ... komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen. "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs

Senast uppdaterad: den 8 april 2022

Är staten en otrygg arbetsgivare?

Fackförbundet ST hävdar i en annonskampanj att staten är en otrygg arbetsgivare ... rad förmånliga ledighetsregler i de allmänna villkorsavtalen och tjänstledighetsförordningen, vilket ger

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021

Skyldighet att utge skadestånd?

Arbetsdomstolen (AD) har i dom, AD 2022 nr 2, prövat om Polismyndighetens beslut att ... grunden. Slutligen hävdade förbundet att det i Villkorsavtalet jämte den anställdes anställningsavtal finns

Senast uppdaterad: den 7 februari 2022