Sök

Sök inom

Allt (68)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Fel i lönesystem rörande löneväxling

lönesystemen hanterar såväl avdrag som tillägg enligt villkorsavtalen på ett felaktigt sätt för den som löneväxlar ... och löneavdrag återfinns i 3 kap. och 6 kap. villkorsavtalen). Den aktuella lönen påverkas av en löneväxling

Senast uppdaterad: den 27 februari 2020

Enskilda överenskommelser

enskilda överenskommelser om villkor i såväl villkorsavtal som pensionsavtal. Avslutningsvis redovisas ... överenskommelser framgår av 2 kap. 7 § i respektive Villkorsavtal samt i 1 a § i respektive affärsverksavtal med

Senast uppdaterad: den 14 november 2017