Sök

Sök inom

Allt (86)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Ändring av beslut om semesterförläggning

Ändring av beslut om semesterförläggning Arbetsgivaren kan beordra en ... förläggningsbestämmelserna i semesterlagen och i villkorsavtalen. Arbetsgivaren ska också ersätta den eventuella

Senast uppdaterad: den 15 juli 2019

Utlandsstationering med URA

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa ... arbetstagaren. Bestämmelserna i Villkorsavtal Seko, Villkorsavtal OFR/S,P,O, Villkorsavtal-T Saco-S samt AVA gäller

Senast uppdaterad: den 9 augusti 2018

Frågor och svar om Resor

Frågor och svar om Resor Kontakt color-07 Har du ytterligare frågor kan du ... komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen. "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs

Senast uppdaterad: den 22 december 2021

Öppna utbildningar

centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap ... kunskap om tilläggs och avdragsmodellen i villkorsavtalen och kunna tillämpa bestämmelserna i vanligt

Senast uppdaterad: den 28 januari 2022