Sök

Sök inom

Allt (86)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten?

Vem beslutar om att en bisyssla är otillåten? Arbetsgivaren fattar beslut om ... Arbetsdomstolen. Arbetsgivaren kan med stöd av villkorsavtalen respektive chefsavtalet ålägga en arbetstagare

Senast uppdaterad: den 25 november 2015

Sjukpenning

sjukpenning. För arbetstagare som omfattas av villkorsavtalen gör arbetsgivaren ett löneavdrag som motsvarar ... arbetstagaren blir i princip densamma som enligt villkorsavtalen. Mellan dag 15 och 365 är tillägget tio procent

Senast uppdaterad: den 16 november 2017

Vid dödsfall

utbetalningen bero, mer information om detta finns i Villkorsavtalen 15 kap. 1 § 6 st. Detta är inte reglerat i ... dödsfall, mer information om detta finns i Villkorsavtalen 5 kap 8 § 2 st. Detta är inte reglerat i affärsverksavtalen

Senast uppdaterad: den 9 april 2020

Chefens arbetsgivarroll

anställningsvillkor (villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och Seko, villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket ... om avvikelser från flertalet bestämmelser i villkorsavtalen eller AVA/AVA-T. Av avtalen framgår om vilka

Senast uppdaterad: den 5 november 2021