Sök

Sök inom

Allt (68)

Alternativ att filtrera på

Sortera på

Alternativ att sortera på

Frågor och svar om Semester

tillämpa särskilda skäl enligt 5 kap 12 § villkorsavtalen? (2020-04-15) SVAR: Arbetsgivaren bör i första ... bestämmelsen om särskilda skäl enligt 5 kap. 12 § villkorsavtalen tillämpas. FRÅGA: Kan arbetstagaren ensidigt

Senast uppdaterad: den 1 juli 2020

Ordlista

överenskommelser: en möjlighet som anges i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och AVA/AVA-T för arbetsgivaren att ... personalneddragningar. På den statliga sektorn gäller Villkorsavtal/Villkorsavtal-T Osakliga löneskillnader: skillnader

Senast uppdaterad: den 28 april 2016

Är staten en otrygg arbetsgivare?

Fackförbundet ST hävdar i en annonskampanj att staten är en otrygg arbetsgivare ... rad förmånliga ledighetsregler i de allmänna villkorsavtalen och tjänstledighetsförordningen, vilket ger

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021

Frågor och svar om Arbetstid och vila

Frågor och svar om Arbetstid och vila Kontakt color-07 Har du ytterligare frågor ... mertid och övertid i enlighet med reglerna i villkorsavtalen och affärsverksavtalen. FRÅGA: Ger omfattande

Senast uppdaterad: den 1 juli 2020

Frågor och svar om Resor

Frågor och svar om Resor Kontakt color-07 Har du ytterligare frågor kan du ... komma hem gäller det som står i 10 kap. 2 § villkorsavtalen. "Om bortovaro i samband med förrättning förlängs

Senast uppdaterad: den 20 maj 2021

Arbetsgivarverket-Årsredovisning-2020.pdf

prolongerats två månader. Nya tidsbegränsade RALS- och Villkorsavtal är tecknade med OFR/S,P,O och Seko. Avtalen ... ändringar i villkorsavtalen har införts. Utöver förändringar i löne- och villkorsavtalen har centrala

Senast uppdaterad: den 26 februari 2021

Öppna utbildningar

Våra utbildningar Praktisk information http://www.arbetsgivarverket.se/kalender/Search?FreeText=&StartDate=&EndDate=&activity=%C3%96ppen+utbildning color-04 book info Det ... centrala lönebestämmelserna, främst Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Ett annat syfte är att ge kunskap

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2020