Kontakt

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med.

Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.