Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker – ingenjörer, ekonomer, arkitekter och systemvetare. Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

Fakta i korthet

Syftet med praktikprogrammet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden. Kandidaterna ska vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

För närvarande medverkar ett flertal myndigheter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens olika praktikprogram, såsom Trafikverket, VINNOVA, FOI, FMV, Swedac och Kemikalieinspektionen. Bland de som medverkar i Jobbsprånget finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och E-hälsomyndigheten.

Vad innebär det att bli en partner?

Som partner till Jobbsprånget har din myndighet chans att hitta relevant kompetens till er verksamhet. Ni väljer själva hur många och vem ni vill erbjuda praktik. Ni åtar er att:

  • Bistå med handledare under fyra månader.
  • Träffa en sökande kandidat per praktikplats.
  • Genomföra rekryteringen i Jobbsprångets ansökningsportal.

Allmän information

Jobbsprånget bygger på en välfungerande praktikmodell och har mångårig erfarenhet av att förmedla praktikplatser. Varje arbetsgivare får en kontaktperson som stöttar vid behov under hela processen. Stödet omfattar allt från kostnadsfri handledarworkshop till kontakt med Arbetsförmedlingen avseende praktikanten.

  • Det är enkelt och kostnadsfritt att medverka
  • Ni får ett välutvecklat handledarstöd, program upplägg och hjälp med framtagande av praktikavtal.
  • Ni väljer själva vem ni vill erbjuda praktik. Ansökan, urval och rekrytering sker enkelt i Jobbsprångets ansökningsportal.
  • Projektspråket är engelska.
  • Praktikanterna får ersättning från Arbetsförmedlingen under praktikperioden.
  • Praktikanterna är försäkrade av Arbetsförmedlingen.
  • Initiativet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, JUSEK, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Vill din myndighet delta?

För medverkan kontakta Jobbsprånget. För höstens praktikperiod (septembet-december 2018), behöver Jobbsprånget din annons senast den 16 augusti 2018.