Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och riktar sig till nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och en möjlighet att fylla kompetensgap med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

För närvarande medverkar ett flertal myndigheter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens olika praktikprogram, såsom Trafikverket, VINNOVA, FOI, FMV, Swedac och Kemikalieinspektionen. Bland de som medverkar i Jobbsprånget finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och E-hälsomyndigheten.

Att medverka är enkelt och kostnadsfritt:

  • Kontakta Jobbsprånget, så hjälper de dig att lägga upp en annons i sin ansökningsportal (se kontaktuppgifter till höger).
  • Som arbetsgivare bistår du med handledare under fyra månader, samt genomför rekryteringen av er(a) praktikant(er) i ansökningsportalen.
  • Jobbsprånget bistår varje arbetsgivare med en kontaktperson som stöttar vid behov under hela processen. Stödet omfattar allt från kostnadsfri handledarutbildning till myndighetskontakter avseende praktikanterna.
  • Arbetsgivaren betalar ingen praktiklön. Arbetsförmedlingen ansvarar för praktikantens försäkring och ersättning.

Vill din myndighet delta?

För medverkan i höstens praktikperiod (februari-maj 2018), behöver Jobbsprånget din annons senast den 1 december 2017.