Trafikverket välkomnar nya praktikanter

Regeringen har gett Sveriges myndigheter i uppdrag att under perioden 1 april 2016 – 31 dec 2018 ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Trafikverket har med anledning av uppdraget från regeringen beslutat att ta emot cirka 600 praktikanter under perioden 1 april 2016 - 31 december 2018. Vi börjar i september 2016 med att ta emot cirka 120 praktikanter.

Har du någon bra idé, behöver en praktikant eller vill vara handledare? Prata då med din närmsta chef som nu kartlägger lämpliga praktikplatser och handledare.

Praktikplats för arbetssökande med funktionsnedsättning

Sedan 2013 har cirka 500 personer med funktionsnedsättning haft praktikplats inom statliga myndigheter varav 30 personer på Trafikverket. Regeringen bedömer att statliga myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i arbetspraktik och därför är Trafikverkets ambition är att öka antalet.

Möjlighet till nya perspektiv för Trafikverket

Bakgrunden till regeringsbeslutet att ta emot nyanlända är flyktingsituationen i världen som innebär att fler söker sig till Sverige. Syftet med uppdraget från regeringen är att nyanlända arbetssökande ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter.

Det gynnar Trafikverket att ta emot praktikanter för att inventera våra framtida medarbetare, berika oss med nya perspektiv och ta vårt samhällsansvar. Det kan vara en utmaning att hitta bra praktikplatser, men det innebär också en möjlighet för oss alla att bidra och göra skillnad.

Ahmed Ayahe en av 600

Trafikverket har redan erfarenhet av att ta emot praktikanter.Ett lyckat exempel är Ahmed Ayahe, som just nu finns på enheten Trafikmiljö, inom Region Väst.

– Jag är civilingenjör och har jobbat med vägentreprenader i Syrien. Det här är intressant och bra för mig, berättar Ahmed. Här får jag lära känna kollegor.

Ahmed bor med sin familj i Vårgårda sedan knappt två år. Han pratar bra svenska med tanke på den korta tid han varit här. Nu får Ahmed prova trafikingenjörernas olika arbetsuppgifter.

Jimmy Janske är den chef som tagit emot Ahmed som praktikant:

– Det här är en sak som jag brinner för, säger Jimmy Janske, chef för Trafikmiljö Väst.

Praktiken ska kännas meningsfull. Det blir en win-win-situation för praktikanterna och för Trafikverket. Utifrån personernas olika förutsättningar får de utföra specifika arbetsuppgifter eller enbart följa en handledare och på så sätt få en inblick i svenskt arbetsliv.

Jimmy har också erbjudit sig att ta hand om en praktikant som saknar högskoleutbildning.

– Då får praktikanten följa mig i mitt jobb, gå på samma möten, träffa folk och följa med i allt jag gör. Det är en annan form av praktik, men kan vara väl så viktigt för den som behöver komma in i språket, säger Jimmy.

Text: Trafikverket