Trafikverket speed-dejtar praktikanter

Trafikverket har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Med hjälp av speed-dejting på arbetsförmedlingar runtom Sverige ska vi nu hitta lämpliga praktikplatser hos oss.

I februari 2016 fick Trafikverket och övriga statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuda nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning praktik. Trafikverket har beslutat ta emot totalt cirka 600 praktikanter under en tvåårsperiod, varav 120 stycken i år. En praktikperiod sträcker sig över tre till sex månader.

– Även om det kan vara en utmaning att hitta personer med rätt kompetens för de platser som vi kan erbjuda, är detta ett bra sätt för oss att få in nya perspektiv i organisationen och inventera framtida medarbetare. Vi har erbjudit praktikplatser till olika grupper sedan Trafikverket bildades 2010 och har mycket goda erfarenheter av den verksamheten, säger Souzan Al Khouri, HR-strateg och ansvarig för uppdraget.

Urvalet sker genom att praktikanter bjuds in till informationsträffar med speed-dejting på åtta arbetsförmedlingar runtom i landet. Det första tillfället är i Göteborg den 1 september. De inbjudna har valts ut av Arbetsförmedlingen efter våra önskemål om profiler. Bland annat efterfrågas teknisk högskoleutbildning, men även personer med lägre utbildningsnivå kommer att erbjudas praktik.

– Det finns många personer med efterfrågade kunskaper som behöver komma in på arbetsmarknaden. Samarbetet om praktikplatser på Trafikverket är ett bra initiativ för att hjälpa arbetssökande att visa upp sin kompetens för arbetsgivaren. Det ger även den arbetssökande kunskap om hur det är att jobba inom statliga myndigheter, säger Jonas Peterson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Text: Trafikverket