Möjlighet att göra skillnad

Hösten 2016 tog Trafikverket emot cirka 120 praktikanter. Praktikanterna är nyanlända arbetssökande eller personer med funktionsnedsättning. Många medarbetare kommer att vara handledare, ett utvecklande och spännande uppdrag som är nytt för många.

Eva Liljegren i Göteborg har genom åren varit handledare för ett 30-tal personer: sommarjobbare, examensarbetare, praktikanter och tillfälligt anställda. Hon arbetar som nationell samordnare för klimatanpassning, det vill säga att anpassa infrastrukturen till dagens och framtidens klimat. De som hon handlett har alla varit välutbildade och kunnat hjälpa henne på olika sätt. Några av dem har kommit från andra länder eller har haft en funktionsnedsättning.

Eva berättar att det inledningsvis tar lite tid att introducera en praktikant på jobbet, men i de flesta fall blir de snabbt en resurs i arbetet. De kan utföra uppgifter som annars inte hinns med eller där deras språkkunskaper är en tillgång.

– Att vara handledare är stimulerande. Jag känner att jag gör skillnad för människor, säger Eva. De får en arbetslivserfarenhet och någon att referera till, när de sedan söker jobb.

Text: Trafikverket