Lorda, Aqueel och Ahmed har alla fått anställning efter lyckad praktik

Trafikverket ska erbjuda praktik till 600 praktikanter under tre år. Under 2016 tog vi emot 94 praktikanter. Tre av dessa är Lorda Chabo, Aqeel Taj och Ahmed Ayache som efter lyckad praktik nu blivit anställda.

På trafikledning har Kenneth Fridolin, chef för trafikledningsområde syd, nyligen anställt Aqeel Taj från Pakistan som utredare efter genomförd praktik.

– Att få möjlighet att arbeta med praktikanter har varit ett bra sätt att enkelt kunna knyta en extra resurs till sig. Det har varit ett effektivare sätt att kompetensförsörja. Handledarskapet tar visserligen tid, men det ger så mycket tillbaka att det är väl investerad tid, säger Kenneth.

När Aqeel började på Trafikverket visste han ingenting om järnväg, ändå har han haft lätt för att komma in i arbetet och lär sig snabbt. Göran Holmberg, handledare för Aqeel, känner sig lyckligt lottad som har fått förmånen att arbeta med honom.

– Aqeel har ingen tidigare erfarenhet av arbete med järnväg vilket gör att han tänker utanför boxen. Det tycker jag är väldigt positivt, säger Göran.

Bra arbetsuppgifter måste finnas

Lorda Chabo kommer från Syrien och praktiserade förra året på enheten Tillstånd Byggnadsverk och Infrasystem där Lars Schillström är chef. Efter praktiken anställde han Lorda som utredare. Det innebär en viss administration för en chef som tar sig an en praktikant, men med goda förutsättningar kan praktikanten bidra med meningsfulla arbetsuppgifter som Trafikverket har stor nytta av.

– Mitt tips till dig som har en praktikant är att se till att det finns bra arbetsuppgifter som praktikanten kan ta sig an, så att det inte enbart blir att följa med och lyssna på möten och fika med kollegor, säger Lars.

Även handledaren har en viktig roll för att praktiken ska bli givande för såväl praktikanten som för kollegor runt om.

– Det är betydelsefullt med enkla och konkreta uppgifter för den som praktiserar. Att vara handledare kräver engagemang och tid och chefen måste backa upp den medarbetare som vill vara handledare, säger Peter Lund, som varit Lordas handledare.

Se möjligheterna

Jimmy Janske, enhetschef på Trafikmiljö region väst, erbjöd en praktikplats till Ahmed Ayache under 2016. Ahmed har en bakgrund som civilingenjör med vägkompetens vilket bidrog till att han snabbt kom in i arbetet. Nu har Ahmed fått en anställning som trafikingenjör.

Det är lätt att se hinder när praktikanten inte talar samma språk, men Jimmy ser bara möjligheter. Han trycker på vikten av att Ahmed får utveckla sitt språk både i skolan och på Trafikverket. Den anställningsform han har innebär att han går i skolan 30 procent och arbetar för Trafikverket resterande 70 procent.

– Det är bra för Ahmed, samhället och Trafikverket, säger Jimmy.

Fler handledare behövs

Regeringsuppdraget Praktik i staten ska gagna Trafikverket, praktikanter och branschen. Kreativiteten ökar när personer med olika kompetenser och bakgrunder möts. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt och kreativitet är avgörande för att nå dit. Målet är att vi under 2017 ska erbjuda 300 nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning praktik. Vi ser fram emot fler chefer som önskar och ser nyttan med praktikanter. Är du intresserad av att vara handledare, kontakta din chef.

Korta fakta om cheferna som anställt:

Kenneth Fridolin, chef Trafikledningsområde syd; Lars Schillström, enhetschef Tillstånd Byggnadsverk och Infrasystem (vägsystem) inom Underhåll; Jimmy Janske, enhetschef Planering i väst (trafikmiljö).

Text:  Trafikverket