En väg in i Sverige i praktiken

Under 2016–2017 tar Trafikverket emot 600 nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd. På Trafikmiljö i Göteborg finns redan Ahmed Ayache som är utbildad civilingenjör. Efter några veckor arbetar han så smått med vägvisning i ett CAD-program.

- Vi ger våra praktikanter en dator och ett konto direkt. Visst krävs det mycket handledning, men vi vill få ut något av praktikanterna och de ska själva få känna sig värdefulla, säger Jimmy Janske, chef för Trafikmiljö Väst.

Ahmed Ayache har nära till skratt. Det kan man förundras över när han berättar sin historia. Han levde tidigare med sin familj i Daraa i Syrien, nära gränsen mot Jordanien. Ahmed arbetade med vägentreprenader. En dag för tre år sedan träffades hans fru av en kula från en krypskytt. Hon blev svårt skadad och är nu rullstolsburen. Familjen hade inget annat val än att fly och hamnade så småningom i Sverige. Släkten lever nu utspridd över hela världen.

– Jag har bröder som är bosatta i USA, Frankrike och Kanada. Värst är den ångest jag känner för mina släktingar som fortfarande är kvar i Syrien, säger Ahmed.

Han håller samman familjen, följer sin fru till läkarbesök och rehab och stöttar barnen
i skolgången. Landet är främmande. Språket är nytt, och nu engagerar han sig också i praktikjobbet med de nya arbetsuppgifterna på Trafikverket.

– Jag handleder Ahmed och strävar efter att han ska få så värdefull praktik som möjligt, säger Marie Wahlstedt, trafikingenjör på enheten. Han arbetar med mig men jag vill att han även ska få besöka övriga verksamheter, så att han får en helhet av Trafikverket.

Redan under hösten 2015 arbetade 12 chefer i ett mångfaldsprojekt.

– Vi inventerade vilka möjligheter det finns till ökad mångfald inom Trafikverket och kom med förslag. Trafikverkets ledning antog samtliga. Därför är det roligt att så här tidigt få hit Ahmed, säger Jimmy Janske.

Han har också erbjudit sig att ta hand om en praktikant som saknar utbildning.

– Då får hen följa mig i mitt jobb, gå på samma möten, träffa folk – följa med i allt jag gör. Det blir en annan sak, men kan vara väl så viktigt för den som behöver komma in i språket, säger Jimmy.

Från september tar Trafikverket emot cirka 120 praktikanter, fördelat på regionorterna Kristianstad, Göteborg, Solna, Eskilstuna, Gävle och Luleå samt huvudkontoret i Borlänge. Det kan också blir på någon annan ort där det finns möjligheter. I år och nästa år ska sammanlagt 600 personer få möjligheten att praktisera hos oss. Praktikperioden är individuellt anpassad och beroende av utbildning, erfarenhet och vilka möjligheter som finns i respektive verksamhet. Praktikperioden kan vara allt ifrån fyra veckor till sex månader.

Många nyanlända är välutbildade, men kommer ändå inte in på arbetsmarknaden. Ett sätt att sänka trösklarna är att erbjuda praktikplatser. Därför bestämde regeringen i början av februari att de statliga myndigheterna ska ta emot nyanlända som praktikanter.

Arbetsförmedlingen förmedlar praktikplatserna och betalar ut ersättningen till praktikanterna. Sedan 2013 har även omkring 500 personer med funktionsnedsättning haft praktikplats inom statliga myndigheter, varav 30 personer på Trafikverket.

Text: Trafikverket