Trafikverket

Trafikverket har beslutat att erbjuda praktik till cirka 600 praktikanter under en treårsperiod. Målsättningen är att praktikperioden ska vara ett positivt utbyte som gagnar såväl Trafikverket som praktikanten.

Trafikverket och övriga statliga myndigheter har i uppdrag av regeringen att i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuda praktik till nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget syftar till att ge praktikanter möjligheten att utveckla sina kunskaper i svenska, kunskap och erfarenhet av statligt arbete samt ge ett större nätverk vilket även kan förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden.

Vi är glada över att kunna erbjuda praktik då det är värdefullt för oss på flera olika sätt:

 • Det är ett led i vårt mångfaldsarbete.
 • Det är en möjlighet att hitta potentiella medarbetare för vår bransch.
 • Det är ett av flera sätt att säkerställa nutida och framtida kompetenser.
 • Vi kan få nya perspektiv.
 • Det är ett ytterligare sätt för oss att ta vårt samhällsansvar.

Praktikplatser och utformning av praktikperiod

Trafikverket har beslutat att erbjuda platser till cirka 120 personer i år. Urvalet sker genom att praktikanter bjuds in till informationsträffar med mindre intervjuer i form av speed-intervjuer på arbetsförmedlingar runtom i landet. Perioden för praktik kan sträcka sig från 3 månader, med möjlighet till förlängning upp till 6 månader.

På Trafikverket kommer praktikanten att få:

 • Introduktion.
 • Handledare under hela praktikperioden.
 • Tre databaserade kurser:
  • Grundläggande informationssäkerhet.
  • Systematiskt brandskyddsarbete.
  • Att arbeta i staten.
 • Varierad arbetstid – praktiken är ofta inte heltid utan praktikanten kanske går en utbildning via Arbetsförmedlingen eller utifrån förutsättningar i samråd med Arbetsförmedlingen.
 • Lära sig mer om vår spännande och komplexa verksamhet – praktikanten får prova på, diskutera och vara med om olika arbetsuppgifter, men kommer inte att kunna ta beslut för myndighetens räkning.
 • Utveckla sina kunskaper och bygga på sin erfarenhet.
 • Skapa värdefulla kontakter med våra kompetenta och engagerade medarbetare
 • Forma sin framtid.

Syftet med uppdraget

Praktik för nyanlända arbetssökande

Syftet med uppdraget är att erbjuda praktik inom ett område personen är bekant med för att berika svensk arbetsmarknad med sin kunskap, få insikt om arbete på statliga myndigheter, utveckla språket samt få ett ökat nätverk. Praktiken kan förbättra nyanlända arbetssökandes möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Syftet med uppdraget är att arbetssökande personer med funktionsnedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, berika organisationen med sin kunskap och utöka sitt nätverk, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.

Text: Trafikverket

Vill du veta mer?

Bild på Souzan Al Khouri, projektledare för Praktik i staten på Trafikverket.Kontakta projektledare Souzan Al Khouri, souzan.al-khouri@trafikverket.se.

Viktigt sätt att hitta ny kompetens

Tips till blivande handledare

Eva Liljegren på Trafikverket har en hel del handfasta tips till blivande handledare.

 • Dela på ansvaret. Involvera en kollega. Du kan behöva vara ledig och då finns det back-up.
 • Ta fram flera parallella uppgifter till praktikanten. Minst två, gärna en enklare att utföra när man är trött eller har kört fast.
 • Välj ut uppgifter som du gärna skulle vilja få gjorda men inte hinner. Eller uppgifter som kan fördjupa ditt intresseområde. Till exempel litteraturstudier från andra länder. Hur fungerar vägar som vallar i Holland? Hur arbetar man med artrika vägkanter utanför Norden?
 • Statistik- och kartuppgifter kan fungera bra även om personen inte pratar flytande svenska.
 • Google translate kan användas för att översätta text från till exempel modersmålet till svenska. Om man sedan kör rättstavning i Word så blir texten oftast läsbar. Praktikanterna kan alltså också skriva på sitt eget språk och sen översätta det istället för att skriva direkt på svenska om det blir för svårt.
 • Använd praktikanternas språkkunskaper till att exempelvis söka information om liknande projekt som du arbetar med men på andra språk. Mycket material finns endast tillgängligt på respektive lands språk eller på engelska. (Jämför med hur mycket av Trafikverkets verksamhet finns tillgängligt på engelska)
 • Praktikanter har ibland mycket bra datavana och kan hantera program som man själv inte är så bra på, till exempel att redigera bilder, jobba med Excel och använda Internet (exempelvis Wordle).