Praktikanter ger nya insikter och perspektiv till verksamheten

På Skogsstyrelsens finns ett pågående inkluderingsarbete som varit en hörnsten på myndigheten under lång tid. Det gör att det finns många erfarenheter och goda exempel inom organisationen.

Skogsarbete Skogsstyrelsen, foto Patrik Svedberg

Foto: Patrik Svedberg, Skogsstyrelsen (copyright)

Johan Harrysson är distriktschef i Blekinge distrikt på Skogsstyrelsen. För honom är det en självklarhet att som myndighet ta ett samhällsansvar och han bestämde sig därför för att ta emot praktikanter efter flyktingkrisen 2015. Målsättningen var tydlig: inkludering är ett sätt att hitta rätt kompetens och är något man måste arbeta med i den dagliga verksamheten.

Mångfald ger nya, relevanta, perspektiv och vidareutvecklar verksamheten menar Johan. Genom att skapa förutsättningarna för ett inkluderingsarbete kan man som chef sedan låta handledarna sköta arbetet på egen hand.

– Som chef ska man leda arbetet för inkludering, men delegera handledaransvaret och ta ett steg tillbaka själv. Det är viktigt att se till att praktikanter har en mentor som är intresserad och får ett mandat att lägga ned tid på det. I min roll är det också viktigt att lyfta inkluderingsarbete i möten med hela arbetsplatsen.

Hela arbetsplatsen engageras i framtagandet av arbetsuppgifter

Samarbete och delegering är ord Johan återkommer till. Genom ett tätt samarbete mellan handledare och arbetsuppgiftssamordnare har det löpande arbetet med att utveckla praktikperioden fungerat väl. Nyckeln sitter inte alltid i planering innan man tar emot en praktikant, utan snarare i att anpassa under praktikperioden. 

– Det finns alltid arbetsuppgifter som behöver utföras, allt behöver inte vara bestämt på förhand. Utgå från verksamhetens behov och praktikantens eget driv. Det är enklare att bedöma vilken typ av kompetens en person besitter när den väl är på plats.

Ett arbetssätt präglat av möjlighetstänk och behovsanalyser har gjort att hela arbetsplatsen engagerats i framtagandet av arbetsuppgifter. Tack vare det framgångsreceptet har praktikperioderna för de flesta praktikanter naturligt kunnat följas av en anställning inom Moderna beredskapsjobb.

Att dela med sig av erfarenheter ger ringar på vattnet

Ända sedan 1950-talet har Skogsstyrelsen arbetat med praktik och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gör att det finns många erfarenheter i organisationen, men det är viktigt att kontinuerligt lyfta goda exempel. Johan har lyft praktikarbetet på olika chefsträffar, både internt på Skogsstyrelsen men också i möten med andra chefer på andra myndigheter.

– Det borde vara en självklarhet för större kontor att ta emot praktikanter. Speciellt myndigheter som har mycket kundkontakt tjänar på att ha medarbetare som möter praktikanter. Att dela med mig av våra erfarenheter och visa att praktikantarbetet har varit en stor framgång är ett sätt att locka fler att göra detsamma.