Skatteverket – "Den perfekta arbetsplatsen att ha det tufft på"

På Skatteverkets huvudkontor i Solna, på enheten Administrativa avdelningen och användarstöd, har man tagit emot praktikanter sedan fyra år tillbaka, de flesta inom målgruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Yvonne, Mikaela och Felix på Skatteverket

Bildtext - Yvonne Lindström, handledare Skatteverket, Mikaela Schieche, praktikant, Felix Jonsson Österman, handläggare, Skatteverket.

Samtliga praktikanter har som huvuduppgift att ta emot beställningar av kontoutdrag, ett arbete som annars skulle ligga på andra medarbetare. Det finns dock inga krav på prestation, utan alla gör bara så mycket som de orkar.

Mikaela Schieche är 34 år och har vid intervjutillfället praktiserat drygt ett halvår. Praktiken har nyligen därefter övergått i en lönebidragsanställning. Det har varit monotona, enkla arbetsuppgifter, vilket passat henne mycket bra med hänsyn till hennes besvär och bakgrund. Hon har en ryggskada sedan 20 år tillbaka - ett diskbråck som gjort att hon opererats 10 gånger – och hon hade innan praktiken varit sjukskriven i tre år. Hon lever fortfarande med en hel del smärta.

Tidigare arbetade hon i butik där det var mycket stressigt och där hon hade höga prestationskrav på sig själv. Även om det är enkla arbetsuppgifter på Skatteverket är hon mån om att göra ett bra jobb och vara duktig. Yvonne Lindström, Mikaelas handledare på Skatteverket, brukar påminna henne om att hon är här för sin egen skull och inte för att prestera. Mikaela själv ser praktiken som utvecklande. Hon menar att prio 1 är att få in det sociala, då hon gått hemma i tre år. Hon har fått fobi för folk under sjukskrivningen och självkänslan har inte varit på topp. Att fika och luncha med andra och sedan jobba på med sitt i hennes egen takt har känts väldigt bra.

– Det tuffa, kraven på mig själv och min smärta, ligger enbart hos mig själv. Det här är den perfekta arbetsplatsen att ha det tufft på, säger Mikaela.

Öppenhet från början är viktigt

Handledare Yvonne Lindström har fyra års erfarenhet av att ta emot praktikanter på Skatteverket. Hon berättar att när hon intervjuar en praktikant är det mer i form av ett samtal än en formell intervju. Hon ger information om varför Skatteverket tar emot praktikanter, pratar mycket om sig själv för att de ska veta vem hon är och att de alltid kan vända sig till henne med frågor.

Hon säger också att det är bra om hon får veta lite om deras problematik, då de som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar. Oavsett om det är en fysisk eller psykisk problematik så behöver hon veta hur hon ska kunna anpassa arbetet på bästa sätt. Informationen ska vara i stora drag för att ge en övergripande förståelse.

Om praktiken visar sig bli mer problematisk för praktikanten än vad de trodde från början så har hon vid tillfälle i samråd med praktikanten avbrutit den. En del vill gärna ha praktik och är motiverade, men tycker att det är väldigt tråkigt med monotona arbetsuppgifter. Då försöker Yvonne ge dem andra uppgifter. Yvonnes medskick är att man inte ska ödsla tid med att vara ute på praktik på ett ställe där det inte känns bra.

– Vid intervjuerna betonar jag att det är viktigt att vara ärlig mot varandra.  Och att man säger till mig om man tycker att det är tråkigt eller om man mår dåligt. Med öppenhet från början blir det mycket lättare.

Läs mer om hur Yvonne  arbetar med praktik och hennes samarbete med Arbetsförmedlingen både före och under praktiken.