Senait lär sig svenska på Skatteverket

För att hjälpa nyanlända att snabbare komma in i arbetslivet har Skatteverket valt att erbjuda praktikplatser på några av servicekontoren. På servicekontoret i Sollefteå har Senait Abraham fått praktikplats.

Bild på Senait Abraham som praktiserat på Skatteverkets servicekontor i Sollefteå.

– Praktiken är i första hand en språkpraktik och som bonus får praktikanterna lära sig om det svenska systemet med skatter, folkbokföring och socialförsäkring, förklarar Bengt Åke Sundelin, sektionschef för servicesektion 1 på folkbokföringskontoret.

– Praktikanterna får utföra lämpliga arbetsuppgifter och har under arbetsdagen möjligheten att prata mycket svenska både med sina kollegor och med servicekontorets kunder.

Det har funnits praktikanter på servicekontoren sedan våren 2015, praktikplatserna erbjuds i två till tre månader. I Sollefteå turas två praktikanter om och jobbar därmed varannan dag fram till september. En av de två praktikanterna är Senait Abraham, som tycker det är roligt att få träffa så mycket folk.

– Jag är glad att ha fått chansen till den här praktiken. Jag hjälper bland annat kunder att lära sig hur de olika myndigheternas e-tjänster fungerar och stämplar och sorterar inkomna handlingar, säger Senait.

När servicehandläggarna har kunder är Senait med och hon lär sig med tiden både mer svenska och hur arbetet som servicehandläggare går till.

– Eftersom jag redan kan en del svenska och behärskar flera andra språk, bland annat tigrinja, får jag också hjälpa till med en del språktolkning.

– Vi är jätteglada att kunna hjälpa nyanlända att snabbare komma in i arbetslivet, säger Bengt Åke.

– De praktikanter vi haft på servicekontoren har haft en stor vilja och ambition att lära sig vår verksamhet, och de har uppskattat möjligheten att få praktisera hos oss, avslutar han.

Text och foto: Catarina Aronsson, Skatteverket